شرکت فنی و مهندسی

راتین سازه آبیدر

سرمایه گذاری

سرمایه‌ گذاری در پروژه‌های ساختمانی​​​​​​​

مشارکت برای سرمایه گذاری در پروژه‌ های ساختمانی، یکی از مواردی است که امروزه توسط شرکت‌های خصوصی و سرمایه گذاری انجام می ‌شود. در این نوع از سرمایه‌گذاری، افراد ، اقدام به تامین بخشی از هزینه ساخت یک مجتمع یا پروژه‌ی ساختمانی می‌کنند.
پروژه های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی ، ساختمان های اداری، خدماتی و تجاری می باشد. طرح های مختلفی جهت سرمایه گذاری وجود دارد که به اختصار در ذیل توضیح داده می شود :
    1- طرح سرمایه گذاری اعتماد خاص
    2- طرح سرمایه گذاری اعتماد عام
در طرح سرمایه گذاری اعتماد خاص سرمایه گذار در پروژه مشخصی بخشی از هزینه های ساخت را تقبل می کند یا مبلغی را تحت عنوان آورده جهت سرمایه گذاری در یک پروژه خاص سرمایه گذاری می کند در صورتی که در طرح سرمایه گذاری اعتماد عام سرمایه ی سرمایه گذار بر اساس صلاحدید و برنامه های ساخت ممکن است در پروژه های مختلف بکارگیری شود.

مزایای سرمایه گذاری در ساختمان

مزایای سرمایه گذاری در ساختمان